Bolid 30.4.2023 21:32

Obdrželi jsme několik hlášení jasného meteoru spolu s podrobnější popisem události. Vzhledem tomu, že událost nastala nad naším územím ve večerních hodinách a za příznivého počasí, upoutala pozornost většího množství pozorovatelů.

Zde uvádíme detaily události tak, jak byly zaznamenány kamerami CSMONu.
Meteor nepatří svým původem mezi registrované meteoritické roje, tzn. patří mezi tzv. sporadické meteory. Doba trvání světelné dráhy byla okolo 2.5 sekundy, maximální dosažená jasnost byla okolo -3M. Po několika zjasněních zanikl ve vyšších vrstvách atmosféry.

Záznam z kamery CZ0001