Bolid 10.11.2022 03:40

Přesně v 03:40 UTC byl tento objekt zachycen na 3 kamerách naší sítě. Bohužel na celém území byla vysoká oblačnost, která znemožnila zachytit celou dráhu letou a spočítat trajektorii.