Bolid 27.12.2023 21:37

Večerní oblohu částečně zakrytou vyšší oblačností osvítil jasný bolid, letící směrem od jihu na sever. Informaci nám podali pozorovatelé přes bolidový formulář, i naše kamery na Žebráku a v Libňatově.

Pomocí kamerových dat se podařilo zrekonstruovat dráhu a určit, zda se úlomky meteoroidu nedostaly až na zem.
Objekt se objevil na našich kamerách jihovýchodně od Prahy a pokračoval severozápadním směrem nad Německé území, kde zanikl severně od města Bautzen ve výšce asi 52 km, při rychlosti 14 km/s.
Během letu došlo k několika vizuálně hezkým zjasněním ve spojení s fragmentací tělesa.
Parametry vizuální části dráhy nám dovolují spolehlivě určit, že objekt zanikl ve vyšších vrstvách atmosféry, a žádné větší úlomky nedosáhly země.