CSmon v roce 2022

Už ve svém prenatálním období CSmon nezahálel a pomocí svých 6 kamer (4 v Čechách, 2 na Slovensku) pilně zaznamenával bolidy a meteory.
Statistika tak zní úctihodně, je to však jen zlomek toho, co jsme zaregistrovali na obloze.
Mapa meteorů totiž registruje jen 3D trajektorie, tj. meteory detekované minimálně 2 kamerami, a kde byla 3D trajektorie úspěšně vypočtena.
Vzhledem k malému pokrytí stejného území více kamerami je uváděné číslo 3561 jen zhruba desetina skutečného počtu detekovaných meteorů.

Mapa zobrazuje celkem 3561 meteorů zaregistrovaných v r. 2022

Hustota meteorů zaregistrovaných CSmonem v r. 2022 na ekliptické hvězdné mapě